top of page
gece mavisi buhurdanlık

Aramoterapi'nin vazgeçilmesi esansiyel yağlarınızın etkisini en yüksek seviyede hissetmek için buhurdanlık'tan iyisi yoktur!

 

Minimal ve çarpıcı bir tasarıma sahip olan gece mavisi renkteki seramik buhurdanlığımız ile aromaterapi deneyiminizi zenginleştirin.

 

%100 doğal ve el yapımı buhurdanl�klar�m�z� deneyimleyin.

 

�r�n �zellikleri:

 

  • Kaliteli seramik hamurundan y�ksek dereceli pi�irim sonucu �retilmi�tir.
  • Esansiyel ya�lar� damlatt���n�z seramik  s�cakl�ktan etkilenmemesi i�in renkli s�r yap�lm��t�r.
  • 15 cm y�ksekli�e, 8 cm geni�li�e ve 200 g. ile 250 g. aras� de�i�en bir a��rl��a sahiptir.

 

Nas�l Kullan�l�r?

 

  • �ncelikle ask�l� buhurdanl���n i�inde bulunan alana bir miktar su ile beraber diledi�iniz u�ucu ya�lardan 3-5 damla damlat�n. (�deal damla say�s� bulundu�unuz ortam�n b�y�kl���ne g�re de�i�ebilir.)
  • Ard�ndan ask�l�k b�l�m�nde bulunan yeri belirtilmi� alana tea-light mum yerle�tirin.
  • Bulundu�unuz mekana yay�lan esansiyel  kokular�n keyfini ��kart�n.

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 

  • Esansiyel ya�lar�n�z� kullan�rken bir miktar su eklemeniz u�ucu ya�lar�n�z�n daha dengeli ve uzun bir s�re ortama yay�lmas�n� sa�layacakt�r. Ayr�ca buhurdanl���n�z�n haznesinin kararmas�n� �nleyecektir.
  • Suyunuz t�kendi�inde asla �st�ne su eklemeyin. S�cakl�k etkisi ile ekledi�iniz su seramik buhurdanl���n�z� �atlatabilir. Buhurdanl���n bir miktar so�umas�n� bekleyerek tekrar su ekleyebilirsiniz.

Gece Mavisi Askılı Seramik Buhurdanlık

169,99₺ Normal Fiyat
135,99₺İndirimli Fiyat
Tükendi

    Bu ürünler ilginizi çekebilir